วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

GertDuino: Arduino Add-On Board for Raspberry Pi

GertDuino

GertDuino คือบอร์ดเสริม สำหรับ Raspberry Pi ที่ถูกออกแบบมาให้มีฟังก์ชั่นเพิ่มเติมประสิทธิภาพของ Raspberry pi ด้วยการใช้ Atmega328 ที่ทำหน้าที่ได้เท่ากับ Arduino UNO และ Atmega48 ซึ่งทำหน้าที่จัดการเรื่อง Real Time Clock (RTC) และ IRDA สำหรับการสื่อสารทางด้านแสงอินฟาเรด นำไปรับคำสั่งจากรีโมทคอนโทรลเพิ่มได้ด้วย แต่ อย่างไรก็ดี เราสามารถที่จะพัฒนาโปรแกรมเฉพาะบน GertDuino ได้ โดยไม่ต้องสนใจบอร์ด Raspberry pi ก็ได้ นำมาแยกใช้อิสระ ได้

GertDuino

ในเรื่องของการพัฒนา GertDuino เมื่อได้รับการติดตั้งบนบอร์ด Raspberry Pi แล้ว เราสามารถพัฒนาโค๊ดสำหรับ GertDuino ได้สองทาง
1 การติดตั้ง Arduino GUI บน Graphic mode ของ Raspberry pi แล้วเขียนโค๊ด
2. เขียนบน Text editor เช่น Nano แล้วใช้ GCC Atmel Compiler ทำการแปลงโค๊ดให้เป็น hex file

ที่มา element14
User Manual for GertDuino BoardRelated Article:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น


 

รายการบล็อกของฉัน

ฝากไฟล์ออนไลน์ฟรี 2 GB

ads

Raspberry Pi TH Blog

Raspberry Pi TH

  • How to fix static IP on Raspberry pi (jessie) - ในเวอร์ชั่นใหม่ๆ ของ raspberry pi เช่น jessie นั้น เขาย้ายที่สำหรับ fix static ip address จากเดิม เราเคยเข้าไปเซต ที่ sudo nano /etc/network/interfaces ...

ผู้ติดตาม

Copyright 2010 Microcontroller Electronics update. All rights reserved.
Themes by Bonard Alfin l Home Recording l Distorsi Blog